”Som att återfinna en medicinsk diagnos”

2019-06-14

Tidskriften Pilgrims 100:e utgåva sedan 1994 har nu utkommit med temat Ur djupen ropar jag till dig.

I Biblioteket recenserar den norske prästen Erik Morten Stensberg den nyutkomna boken i Silentiums Lilla serie, Enhetens språk, och gör samtidigt en överblick av Martin Lönnebo författarskap. Han skriver:

Att läsa denna mer än 43 år gamla text är som att återfinna en medicinsk diagnos som förlagts i en låda, gömd och bortglömd. Symptomen har inte förmildrats och diagnosen inte mist sin aktualitet.