Paul Claudel: ”Träffades av tron som av en blixt”

2018-03-23

 

Den franske författaren och dramatikern Paul Claudel (1868-1955) är mer aktuell än någonsin. Hans verk Budskapet till Maria, ett drama om människans andliga sökande, om en familjs splittring mellan gott och ont och vägen till försoning, spelas just nu på Dramaten i Stockholm.

”Den franska litteraturens patriark”, så beskrevs Paul Claudel av Gunnel Vallquist. Claudel som inte visat något som helst intresse för tillvarons andliga dimension, drabbades när han under julvespern i Notre-Dame ”stående vid andra pelaren i koret, till höger om sakristian, under sången av Magnificat, träffades av tron som av en blixt som nästan bokstavligen klöv hans inre mitt itu”, skriver Vallquist. När han gick ut ur kyrkan efter vespern var han helt övertygad om att han mött den verkligaste av alla verkligheter. Upplevelsen följdes av fyra år fyllda av själskamp och studier, innan han på juldagen i Notre-Dame tog emot nattvarden och därmed bekände sig som praktiserande katolik.

Paul Claudels djupa fromhet och kristna övertygelse framträder kanske som tydligast i den korsvägsandakt, Korsets väg – ursprungligen utgiven 1911 – som i översättning av Gunnel Vallquist och Olov Hartman har utgetts i nyutgåva av Silentium Skrifter. Här skildras tron som på samma gång mystisk och konkret. Gunnel Vallquist skriver i bokens förord:

”Kristi lidande är Guds lidande; att Gud blev människa i Kristus betyder att människan fått del av hans gudomlighet. Människans lidande blir då, om hon vill, ett med Kristi lidande, som är Guds väldiga insats i kampen mot det onda i världen och ett löfte om det godas slutliga seger.”

Boken Korsets väg (original: Le chemin de la croix) av Paul Claudel lämpar sig alldeles särskilt för läsning under Stilla veckan. Beställ här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/korsets-vag/