Peter Halldorf föreläser och predikar södra Småland

2019-02-21

I helgen besöker Peter Halldorf Markaryd, Pjätteryd, Älmhult och Stenbrohult. Gudstjänster och föredrag hålls på följande tider:

Lördag kl 15-19 Ekumeniskt bibelseminarium i Ladan Markaryd: ”Längre in i bönens värld.”

Söndag kl 10 Högmässa i Pjätteryds kyrka. Sexagesima.

Söndag kl 13-15 Föredrag i Pjätteryds kyrka: ”Alla himlens fåglar har flytt.”

Söndag kl 16 Bibelstudium i Älmhults kyrka: ”Det levande Ordet och konsten att lyssna på lärjungars vis.”

Måndag kl 9-12 Föredrag för församlingsarbetare i Stenbrohults kyrka: ”Profeten Jeremia i sin egen tid och i vår.”

Fasteboken Spåren till det fördolda samt böcker från Silentium Skrifter finns till försäljning vid samtliga samlingar.