Peter Halldorf föreläser om östkyrkans spiritualitet i Uppsala & Stockholm 4–5 december

2023-12-3

Måndag 4/12 kl 18.15 i Katedralcaféet vid domkyrkan i Uppsala föreläser Peter Halldorf om särdrag i ortodox spiritualitet. Han utgår från sina böcker om Den helige Andes kyrka och Stillhetens ledarskap. Kl 17.30 firas vesper i Sturekoret i domkyrkan

Tisdag 5/12 kl 19 föreläser Peter Halldorf i Andreaskyrkan på söder I Stockholm om den filokaliska spiritualitet som utgår från Berget Athos.