Banbrytande! Svenska recensenter eniga om Erik Vardens bok.

2020-09-23

 

Precis som i internationell press hyllas Erik Vardens bok Allt som är värt att minnas av recensenter i Sverige. Här följer några utdrag ur aktuella recensioner:

Erik Varden beskriver trons skönhet på ett sätt som gör att jag tänker: Varför vill inte alla ha det här? Författaren vågar både vara personlig och ta sig an de svåra frågorna, och trots bokens nätta omfång lyckas han gå på djupet.
Malina Abrahamsson, Dagen

Erik Varden har den ganska sällsynta förmågan att kunna förmedla stor lärdom och djupa andliga insikter på ett enkelt sätt, utan att det blir förenklat. Han är också klok nog att inte tappa bort sig i alltför abstrakta resonemang, utan hela tiden exemplifiera med konkreta historier.
John Sjögren, tidskriften Pilgrim

Så insiktsfullt! Så inbjudande! Så banbrytande i vår sekulära situation! … Läsningen av Vardens bok gav mig en liknande erfarenhet som när jag som teologistudent läste Thomas Mertons klassiker ”Vägen till kontemplation”.
Sune Fahlgren, Sändaren