Tre nya titlar på Silentium!

2022-02-8

Silentium skrifter har i dag släppt tre nya titlar. Den första är trappistmunken och biskopen Erik Vardens bok Vaka med mig – påskens provokation, med kärnfulla betraktelser för stilla veckan och påsken i ljuset av pandemin.

Den andra är Dikter i urval av Thomas Merton. För första gången i svensk tolkning presenteras här ett brett urval lyrik från en av 1900-talets mest betydande andliga författare.

Den tredje är en ny efterlängtad volym i Johannesakademins översättning av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk: Paradiset vol XVIII – Om de klarseende.