Ny bok om ökenmunkarnas förnöjsamhet

2023-10-4

De kvinnor och män som under senantiken drog ut i öknen och grundade de första klostren tilldrar sig ett allt större intresse i vår tid. I en värld av klimatkris och hotande ekologisk kollaps framstår de som vägvisare till ett liv präglat av enkelhet och förnöjsamhet. Deras målmedvetna kostvanor och levnadsform var mer än en protesthandling mot överflöd och excesser. Det var kärleken till skapelsen och insikten om att allt levande är sammanflätat som drev dem att gå med varsamma fötter på jorden.

I de tänkespråk och historier från senantiken som berättar om deras liv, söker Tomas Einarsson i Dagligbrödet svar på hur de kan inspirera till ett hållbart liv i dag.

Boken är den första i sitt slag på svenska som utforskar detta ämne.