Unikt översättningsarbete

2018-04-6

 

Arbetet med att översätta den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk  (Apophtegmata Patrum) fortskrider i de öppna översättningsseminarier som hålls andra lördagen i månaden i Linköping. Nio av tjugoen delar har så här långt översatts och utgetts i Silentiums skriftserie Paradiset.

Lördagen den 7 april hålls nästa översättningsseminarium, och är öppet för alla som är intresserade av att ta del i processen med att översätta de grekiska texterna från 400-talet. Seminariet hålls i Gamla domprostgården (intill domkyrkan) i Linköping kl 11.30-17.