Uppsala 18 oktober: Mässa & föredrag

2021-10-17

Ekumeniska Kommuniteten firar mässa vid huvudaltaret i Uppsala domkyrka måndag den 17 oktober kl 17.

Kl 19 föreläser Peter Halldorf i S:t Ansgars kyrka över ”Den svåra kärleken”.