Vandra genom kyrkans år

2018-10-29

 

Kyrkoåret går nu in i sitt avslutande skede med ett antal söndagar som kastar ljus över tidens slut. Oron i världen och den globala uppvärmningen aktualiserar än mer den kristna trons eskatologiska dimension: hoppet om ”en ny jord där rättfärdighet bor”.

Silentium Skrifter kan nu erbjuda Peter Halldorfs bok Heligt år i pocket. Författaren tar med oss på en vandring genom hela kyrkoåret, från advent till domsöndagen. Det kristna årets historiska bakgrund tecknas, samtidigt som vi får vägledning till att leva i kyrkoåret på ett sätt som fördjupar tron.

Heligt år innehåller även ett appendix med samtliga söndagars och högtiders bibeltexter i såväl Den svenska evangelieboken som i romersk-katolsk och ortodox tradition.