Vandra genom passionstiden med Varden och Claudel!

2023-03-7

Silentium skrifter erbjuder två böcker för läsning under passionstiden.

  • Vaka med mig – påskens provokation av trappistmunken och biskopen av Trondheim, Erik Varden. I boken har han samlat en serie betraktelser med början på Jungfru Marie Bebådelsedag och därefter från Palmsöndagen till Annandag påsk. Betraktelserna utgår från de dagliga bibelläsningarna i den katolska mässan. Här får läsaren dag för dag under Stilla veckan följa skeendet fram till påsk utifrån bibeltexterna. ”Påsken låter oss ana en mening, förklarande men osentimental, i mötet med våra egna och världens tårar”. skriver Erik Varden i förordet. Boken är översatt av Alva Dahl och illustrerad med träsnitt av abbedissan Dame Werburg Welch i Stanbrook.

 

  • Korsets väg av den franske 1900-talsförfattaren Paul Claudel. Boken innehåller betraktelser utifrån de fjorton ”stationer” som traditionellt finns markerade på Via Dolorosa i Jerusalem. Korsvägsandakten är en gudstjänstform särskilt för fastan och passionstiden, som i dag återupptäcks av allt fler. Det givna underlaget är evangeliernas passionsskildringar, utbyggt med fornkyrkliga traditioner som den om Veronica med svetteduken. Korsvägsandakten kan utföras i grupp, men också enskilt. Gunnel Vallquist skriver i bokens förord: ”Inkarnationen, Guds människoblivande, betonar Claudel så att den blir en påtaglig och anstötlig realitet: Gud har ett rep om halsen, Gud ligger på marken. Gud tvingas in under våra mått, människorna bär hand på honom.” Korsets väg är översatt av Gunnel Vallquist och Olov Hartman.